Ansök till höstterminen 2024 senast 31 mars

Välkommen till

En folkhögskola i centrala Göteborg för dig med erfarenheter av psykisk ohälsa

Det här är Mimi folkhögskola

Vem kan studera på skolan?


För att kunna studera på skolan behöver du identifiera dig med vår målgrupp, dvs. uppleva dig själv vara en person med erfarenheter av psykisk ohälsa av olika slag. Vi kräver ingen diagnos utan genomför en antagningsintervju med var och en som söker till oss för att bedöma vilka vi antar utifrån (1) behov av att studera på en skola med vår inriktning, och (2) förutsättningar att klara av studierna. Vi tar även hänsyn till gruppens mångfald och dynamik i antagningsprocessen. Vanliga erfarenheter hos deltagare på vår skola är depression, ångest av olika slag, långvarig isolering, trauma och erfarenheter av psykos, med mera.

Vilka kurser har skolan?


Vi har allmän kurs på grundskole- och gymnasienivå och har möjlighet att hjälpa dig att nå en gymnasial examen och behörighet till yrkeshögskola, högskola och universitet. På skolan har vi även kursen Omtag för dig som behöver stöd i att hitta motivation eller strategier för att ta dig hemifrån och vänja dig vid att vara i grupp innan du börjar studera på allmän kurs. Vi har även särskilda kurser för våra huvudmannaorganisationers medlemmar som berör hälsa och friskvård, budget i vardagen samt kurser om livs- och samhällsfrågor. Läs mer om våra kurser här.

Vilka driver skolan?


Mimi folkhögskola drivs av Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset som består av Sveriges Fontänhus Riksförbund samt 11 av Sveriges alla Fontänhus runtom i landet, samt av Gyllenkroken, Föreningen Kvinnocenter i Bergsjön och Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola. Vill du komma i kontakt med föreningens styrelse kan du kontakta styrelsen@mimifolkhogskola.se eller skicka brev till Folkhögskoleföreningen Gyllenhusets styrelse, Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg

Hur skiljer sig skolan från andra folkhögskolor?


Vår personal är fortbildad i olika former av psykisk ohälsa och arbetar kontinuerligt med att utveckla metoder för att skapa en studiemiljö som är anpassad efter vår målgrupp. Vi har en kurator på plats fyra dagar i veckan och två deltagarstöd som finns tillgängliga i skolans allmänutrymmen för att stötta våra deltagare i att ta sig till skolan och hantera de svårigheter som kan ställa till hinder för personer med psykisk ohälsa i en skolmiljö en vanlig dag. Alla deltagare på vår skola har en mentor som har regelbunden dialog med dem om vad som funkar och vad vi behöver stötta upp i för att studierna ska bli genomförbara.


Vi arbetar aktivt med att bryta isolering utifrån Fontänhus-rörelsens Reach Out-metod som innebär att vi hjälps åt att höra av oss till de som inte dyker upp. Syftet med metoden är att visa omsorg om varandra och minska laddningen i att ta sig tillbaka efter en tids frånvaro. För oss är det viktigt att man vet om att man är saknad när man inte är på skolan, att det spelar roll om man kommer eller inte och att man alltid känner sig välkomnad och aldrig behöver känna sig utdömd eller ifrågasatt när man går över tröskeln.


Om du är osäker på vad som skiljer folkhögskolor från andra skolformer kan du läsa mer på Folkhögskola.nu.

Ställ en fråga!

Kolla gärna först på sidan för vanliga frågor och se om din fråga kanske finns besvarad där.